ارتباط با ما

آدرس

یاسوج-خیابان پاسداران-دانشگاه یاسوج

دانشکده فنی و مهندسی-ساختمان شماره ۲-طبقه همکف

دانشکده ادبیات و علوم انسانی-طبقه همکف-راهرو سمت چپ

دانشکده منابع طبیعی-طبقه همکف-انتهای راهروی سمت چپ