دانشگاه، یکی از نمود های مهم حضور اجتماعی زنان

دانشگاه یکی از نمود های مهم حضور اجتماعی زنان

در روز وحدت حوزه و دانشگاه حجت الاسلام افروغی در بین جمعی از دانشجویان و طلاب شهر یاسوج، در برنامه فرمانده مقر شرکت کردند. متن زیر خلاصه ای است از صحبت های ایشان در برنامه است: نقش اجتماعی و سیاسی، تاثیرات اقتصادی ، نقش اخلاقی و تربیتی زنان هرکدام از اینها در جامعه ای که […]