بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل در پی اعتراضات اخیر برخی از دانشجویان این دانشگاه

بیانیه اعتراضات دانشگاه یاسوج

بسم الله الرحمان الرحیم   فرق شمای جوان و دانشجو و صادق و پاکیزه‌دل، با یک آدم سیاسی‌کار باید در همین باشد؛ حرفتان را صریح بزنید؛ آنچه را که می‌زنید، از دل بزنید؛ و اگر چنانچه معلوم شد که اشتباه است، سریع پس بگیرید؛ راحت. این، به نظر من یکی از بهترین شاخصه‌های دانشجوئی است. […]