نامه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج برای برگزاری انتخابات شورای صنفی

نامه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج برای برگزاری انتخابات شورای صنفی

جناب آقای دکتر کرمی؛ ریاست محترم دانشگاه یاسوج سلام علیکمنظر به آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور، مبنی بر برگزاری انتخابات این شورا در اردیبهشت هر سال و با توجه به حضوری شدن دانشگاه و نیاز رسیدگی به مسائل صنفی و مشکلات دانشجویان از دانشگاه خواستاریم، پس از دو سال که فعالیت این شورا […]