رامین آریان‌راد در برنامه‌ی بررسی تنش‌های اوکران و روسیه

رامین آریان‌راد در برنامه‌ی بررسی تنش‌های اوکران و روسیه

روسیه حادثه اوکران را به تنهایی به وجود نیاورده رامین آریانراد؛ کارشناس مسائل روسیه و حوزه‌ی اوراسیا در کرسی بررسی تنش های اکراین و روسیه گفت: اگر بخواهیم این مسئله را بررسی کنیم ابتدا باید نگاه تاریخی به اوکراین و روسیه داشته باشیم. این درگیری ها از سال۲۰۱۳ شروع شده؛ چرا اوکراین برای روسیه اهمیت […]