بیانیه ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۰

بیانیه 22 یهمن

بسم الله الرحمن الرحیم ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و راهپیمایی ۲۲ بهمن مظهر اقتدار ملی است، مظهر اقتدار ملت ایران است، مثل هر حضور مردمی و اراده و عزم ملی ملت ایران است که مرد و زن،پیر و جوان،در همه شرایط به خیابانها می آیند و خودشان را در سرتاسر کشور در مقابل چشم بینندگان قرار […]