شماره دهم نشریه برهان منتشر شد

برهان 10

🗞| شماره دهم نشریه برهان منتشر شد ▫️در این شماره میخوانید • آزادی مترقی در اندیشه بهشتی• امکان‌سنجی برابری در فرایند کنش ارتباطی• بازار داغ بت پرستی• استاکر فیلمی در جستجوی ایمان• نقد موج شکاف • زنجیر تفکر• تدارکاتچی اینجا ایستگاه دهم نشریه اندیشه ورزی برهان، و باز هم همراه شما هستیم با آزاداندیشی و […]