چهارمین اردوی آموزشی تشکیلاتی رویش

چهارمین اردوی آموزشی تشکیلاتی “رویش ” برگزار گردید. رویش مجازی گزارشی از دوره‌ی آموزشی تشکیلاتی رویش انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج اردوی آموزشی تشکیلاتی رویش انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج با شعار “حرکت جمعی در جهت تربیت نیروی تراز انقلابی” به صورت مجازی برگزار شد •• انجمن مستقل در این اردوی چهار روزه […]