ابوتراب؛ سبک زندگی مردان علوی

ابوتراب

● بسم االله الرحمن الرحیم مباحث ارائه شده در برنامه ابوتراب با موضوع؛سبک زندگی مردان علوی خدا رحمت کند کسی را که بداند ازکجا آمده و در کجاست و به کجا خواهد رفت. *حضرت علی(ع)* سبک زندگی از دو واژه تشکیل شده است؛اول واژه سبک و دوم واژه زندگی. واژه زندگی: می‌شود دو معنا از […]