دوره آموزشی تشکیلاتی ندای جهاد

دوره‌ی آموزشی تشکیلاتی “ندای جهاد” برگزار گردید گزارشی از دوره‌ی آموزشی تشکیلاتی منطقه محور ندای جهاد انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل جنوب کشور؛ اردوی منطقه محور ندای جهاد با میزبانی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز و با حضور انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی یاسوج و دولتی یاسوج با […]