رئیس کمیته‌ی امنیت ملی مجلس مهمان اردوی ندای جهاد

حضور جناب آقای عزیزی نماینده‌ی مردم محترم شیراز در مجلس دوازدهم؛ در ویژه برنامه‌ی اردوی ندای جهاد اتحادیه‌ی انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل. رئیس کمیته‌ی امنیت ملی مجلس؛ در ۲۴بهمن ۹۹ مهمان چندی از دانشجویان دغدغه‌مند تشکیلاتی در شیراز بودند. جناب آقای عزیزی ضمن تشکر از انجمن های اسلامی منباب دعوت جهت حضور در برنامه […]